Start
Tjänster
Erfarenheter
Inspiration
Samarbetspartners
Artiklar & länkar
Kontakt

Tjänster


 

Jag är van att jobba med små och medelstora företag såväl

operativt som från ett helikopterperspektiv.

 

Vi erbjuder stöd inom följande områden: 

 • Styrelseuppdrag
 • Mentorskap till nuvarande och blivande ledare
 • Företagsspecifika seminarier (Ta pulsen på Ditt företag)
 • Tidsbegränsade konsultuppdrag

VD att hyra

 

Vi har en mycket bred erfarenhet inom:

 • Stöd, bollplank och pådrivare till ledning och styrelse
 • Affärsutveckling, affärsstrategier och mål
 • Nulägesanalys/verksamhetsanalys
 • Organisationsutveckling
 • Förändringar av verksamheten
  - Neddragningar
  - Strukturering
  - Tillväxt
  - Förändringar
         - Ägarförändringar
         - Förvärv eller försäljning av verksamheter
 • Genomräkning av hela eller delar av ett bolags verksamhet
 • Styrmodeller
 • Lönsamhets- och likviditetskontroll
  - Stöd av affärsprocesser
 • Underlag inför, och stöd i förhandlingar med:
  - Kunder och leverantörer
  - Banker/ finansiärer
  - Fackföreningar
  - Myndigheter
 • Stöd vid tvister
 • Presentation av verksamheten internt och externt

Utbildning

 

Det är mycket utlämnande att släppa in en utomstående person i sin verksamhet varför det är viktigt att välja någon som har bred erfarenhet och har varit med om mycket så att samarbetet blir energiskapande och prestigelöst.

 


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping